W naszej Kancelarii czeka na Państwa pomoc i doradztwo z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego. Adwokat Mariusz Olężałek przeprowadzi sprawy o rozwody, alimenty i inne zagadnienia o podobnej tematyce, związane z rodziną oraz opieką nad małoletnimi.

Adwokat poprowadzi sprawy rodzinne dotyczące tematów, takich jak:

  • zawarcie małżeństwa – stwierdzenie jego ważności, wady oświadczenia woli małżonków itp.,
  • powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa,
  • rozwody i separacje,
  • pomoc przy ustalaniu umownych ustrojów majątkowych małżeńskich lub zmianę obecnej umowy lub ustroju,
  • zagadnienia związane z pochodzeniem dziecka (m.in. o alimenty, ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie macierzyństwa, powództwo o ustalenie ojcostwa i jego zaprzeczenie, uznanie ojcostwa),
  • ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • sprawy o przysposobienie,
  • opieka i kuratela.

Na wszystkich, którzy chcą uzyskać informacje, rozpocząć negocjacje lub postępowanie przed sądem, Adwokat czeka w siedzibie naszej Kancelarii w Łodzi. Rozumiemy, że tematy związane z opieką nad dziećmi, alimentami czy rozwody, to zagadnienia delikatne i budzące dużo emocji, dlatego zapewniamy, że wszelkie nasze działania podejmowane są w oparciu o zasady etyki zawodowej i z poszanowaniem tajemnicy Klienta.

Zacznij pisać, naciśnij Enter aby wyszukać