Sprawy karne bywają skomplikowane, a przede wszystkim stresujące dla każdego oskarżonego. W sytuacjach, w których zostało popełnione przestępstwo zdefiniowane przez prawo karne, warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika. Kancelaria Mariusza Olężałka zajmuje się nawet najtrudniejszymi sprawami z dziedziny prawa karnego, dzięki czemu Klienci mogą liczyć na profesjonalną pomoc. Adwokat od spraw karnych w Łodzi Mariusz Olężałek zajmie się wszelkimi procedurami, które pojawią się w trakcie trwania postępowania.

Adwokat od spraw karnych (w tym postępowania wykonawczego) – kto może się do niego zgłosić?

Do Kancelarii Mariusza Olężałka w Łodzi może zgłosić się każdy, kto szuka pomocy w sprawach związanych z postępowaniem wykonawczym. Adwokat prowadzi sprawy karne dotyczące różnego rodzaju przestępstw i wykroczeń podlegających ściganiu z urzędu lub na wniosek. Wszelkie takie sprawy wymagają kompleksowej znajomości kodeku karnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeksu karnego skarbowego czy też ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także doświadczenia w prowadzeniu postępowań. Adwokat od spraw karnych zajmuje się bowiem całościowym przygotowaniem, zarówno do procesu, jak i wszystkich pozostałych formalności.

Do zadań Kancelarii należy przede wszystkim udzielanie porad z zakresu prawa karnego i reprezentowanie Klientów przed sądami. Wszystkie osoby, które zgłoszą się do adwokata, mogą liczyć na wsparcie na każdym etapie sprawy. Dotyczy to każdego rodzaju wykroczenia oraz przestępstwa, które popełnił Klient.

Adwokat od spraw karnych będzie towarzyszył Państwu podczas wszystkich stadiów postępowania. Współpraca z prawnikiem rozpoczyna się od przeanalizowania sytuacji skazanego i poinformowania go o sytuacji, w której się znajduje – o przewidywanych czynnościach i ewentualnych konsekwencjach, wynikających z obowiązujących przepisów.

Dzięki znajomości prawa karnego oraz podobnych spraw, adwokat będzie mógł udzielić Państwu wszelkich informacji oraz rad, które wynikają z popełnionego wykroczenia czy przestępstwa. Co ważne, Kancelaria w Łodzi, zajmująca się sprawami karnymi, gwarantuje profesjonalną i całościową obsługę, a także pełną dyskrecję w trakcie prowadzonego postępowania.

Prawnik w trakcie współpracy będzie podejmował wszelkie działania, które są przewidziane przez przepisy prawne. Należą do nich między innymi: zgłaszanie wniosków dowodowych, zaskarżanie niekorzystnych dla Klienta czynności dokonywanych przez organy procesowe czy wykonywanie obowiązków oskarżyciela posiłkowego i prywatnego. Wszystkie te działania mają bardzo duży wpływ na wysokość wymierzonej kary i właśnie dlatego tak ważne jest, żeby wybrać odpowiedniego adwokata, który będzie zajmował się wszelkimi aspektami formalnymi oraz reprezentacyjnymi w trakcie postępowania.

Sprawy karne – co zapewnia adwokat?

Podczas reprezentowania Klienta w toczącym się przed sądem postępowaniu wykonawczym adwokat zajmie się złożeniem wszelkich niezbędnych pism i wniosków, w celu zminimalizowanie negatywnych konsekwencji prawnych. Należy do nich między innymi sporządzenie oraz wniesienie w terminie pism procesowych oraz wniosków o:

  • udzielenie zezwolenia na wykonywanie kary pozbawienia wolności korzystając z systemu dozoru elektronicznego,
  • wyrok łączny,
  • rozłożenie nałożonej na skazanego grzywny na raty lub jej umorzenie,
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie skazanego z odbywania kary,
  • odroczenie lub przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności.

Samodzielne podejmowanie tego typu działań często jest nie tyle skomplikowane, co niemożliwe. Adwokat znający prawo karne i prawo karne wykonawcze zajmie się przygotowaniem całej dokumentacji, udzieli przydatnych porad dotyczących konsekwencji popełnionego czynu, a ostatecznie będzie reprezentował Klienta w sądzie.

Reprezentacja Klienta przez adwokata w dziedzinie, jaką jest prawo karne wykonawcze, obejmuje uczestnictwo w postępowaniu zarówno przed sądami (wszystkich instancji), jak i organami ścigania. Zajmujemy się sprawami apelacyjnymi i kasacyjnymi.

Działamy, gdy Klient złamie prawo karne poprzez popełnienie różnego rodzaju przestępstw i wykroczeń m.in. przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, bezpieczeństwu publicznemu i tym podobnych. Kancelaria Mariusza Olężałka prowadzi sprawy karne o zróżnicowanym charakterze i oferuje swoje usługi wszystkim osobom, które naruszyły prawo karne.

Zacznij pisać, naciśnij Enter aby wyszukać