Z uwagi na rozbieżności zachodzące w interpretacji niektórych przepisów prawnych w orzecznictwie sądowym, a także wzrastającą ich zmienność (spowodowaną m.in. pośpiechem procesu legislacyjnego, niewłaściwym prowadzeniem konsultacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz brakiem odpowiedniej staranności przy ocenie skutków regulacji), Kancelaria Adwokacka świadczy usługi z zakresu sporządzania opinii prawnych. Mają one na celu wyjaśnienie wszelkich wątpliwości w danej sprawie i przedstawienie przysługujących Klientowi praw oraz obowiązków. Ze względu na posiadany stopień doktora nauk prawnych przez Mecenasa Mariusza Olężałek, opracowywane opinie są profesjonalne, a także merytorycznie i formalnie przygotowane na najwyższym poziomie – biorąc pod uwagę w szczególności wszelkie poglądy przedstawicieli piśmiennictwa w niniejszych kwestiach oraz całokształt dotychczasowego orzecznictwa sądowego (w przypadku rozbieżności zachodzących w judykaturze – przedstawienie wszystkich koncepcji i wskazanie dominującej linii orzecznictwa).

Zacznij pisać, naciśnij Enter aby wyszukać