Jako prawnicy wiemy, ze postępowania spadkowe bywają skomplikowane i zawiłe. Nie zawsze osoby, które wydają się uprawnione do dziedziczenia – będące spadkobiercami – nabędą prawa do spadku. Istnieją też odwrotne sytuacje – czasami do kręgu dziedziczenia dochodzi ktoś, kto w ogóle się tego nie spodziewał. Dlatego właśnie służymy pomocą prawną związaną z udzielaniem informacji na temat reguł ustalonych w przepisach, kolejnością dziedziczenia oraz reprezentowaniem Klienta podczas postępowania spadkowego.

Kancelaria Adwokata dra Mariusza Olężałka w Łodzi podejmie się współpracy w sprawach związanych z dziedziczeniem testamentowym, jak i ustawowym. Świadczymy pomoc w załatwianiu formalności związanych z nabyciem spadku oraz wynikających z konieczności podziału masy spadkowej. Zajmiemy się również kwestiami dotyczącymi zachowku, czyli zapłaty przez spadkobierców określonej sumy na rzecz osób bliskich zmarłemu, pominiętych przy podziale.

Wśród najczęściej spotykanych usług z zakresu prawa spadkowego świadczonych przez naszą Kancelarię wymienić można:

 • zagadnienia związane z długami spadkowymi,
 • niegodność dziedziczenia i procedura uznania za niegodnego,
 • procedura wydziedziczenia,
 • dziedziczenie ustawowe,
 • sposoby sporządzenia i odwołania testamentu oraz wady oświadczenia woli przy jego sporządzaniu,
 • zapis i polecenie,
 • zachowek oraz ustalanie udziału spadkowego,
 • przyjęcie i odrzucenie spadku,
 • stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia,
 • ochrona dziedziczenia spadkobiercy,
 • umowny i sądowy dział spadku,
 • procedura dotycząca zrzeczenia się dziedziczenia.

Zacznij pisać, naciśnij Enter aby wyszukać