Jako prawnicy wiemy, ze postępowania spadkowe bywają skomplikowane i zawiłe. Nie zawsze osoby, które wydają się uprawnione do dziedziczenia – będące spadkobiercami – nabędą prawa do spadku. Istnieją też odwrotne sytuacje – czasami do kręgu dziedziczenia dochodzi ktoś, kto w ogóle się tego nie spodziewał. Dlatego właśnie służymy pomocą prawną związaną z udzielaniem informacji na temat reguł ustalonych w przepisach, kolejnością dziedziczenia oraz reprezentowaniem Klienta podczas postępowania spadkowego.

Prawo spadkowe – współpraca z prawnikiem

Prawo spadkowe kojarzone jest zwykle z sytuacjami, które następują po śmierci spadkodawcy. Wówczas dochodzi niekiedy do sporów między spadkobiercami, pojawia się pytanie o opłacalność przyjęcia spadku czy problem związany z wyegzekwowaniem prawa do zachowku. Warto jednak pamiętać, że pomoc prawnika udzielana jest również w przypadku spraw możliwych do uregulowania za życia spadkodawcy. Na czym może ona polegać? Adwokat wskazuje, w jakiej formie sporządzić testament, by jego ważność nie została podważona w sądzie, informuje, które darowizny zostaną wliczone do masy spadkowej, a także określa, co zrobić, aby skutecznie cofnąć wydziedziczenie. Ujmując rzecz prosto, obsługę prawną w sprawach możliwych do uregulowania przed śmiercią spadkodawcy należy traktować jako działanie profilaktyczne. Korzystając z niej, przyszły spadkodawca może uchronić swoją rodzinę przed ewentualnymi sporami i wieloletnim postępowaniem spadkowym.

Obsługa prawna po śmierci spadkodawcy

Niekiedy, ze względu na skomplikowanie sprawy powstałej po śmierci spadkodawcy, pomoc prawnika ma na celu doprowadzenie do skutecznego zabezpieczenia interesów uczestniczących w niej osób – spadkobierców, zapisobierców czy uprawnionych do zachowku. Kancelaria Adwokata dra Mariusza Olężałka w Łodzi podejmie się współpracy w sprawach związanych z dziedziczeniem testamentowym, jak i ustawowym. Świadczymy pomoc w załatwianiu formalności związanych z nabyciem spadku oraz wynikających z konieczności podziału masy spadkowej. Zajmiemy się również kwestiami dotyczącymi zachowku, czyli zapłaty przez spadkobierców określonej sumy na rzecz osób bliskich zmarłemu, pominiętych przy podziale.

Pomoc prawnika – rodzaje spraw spadkowych

Sprawy z zakresu prawa spadkowego mają zróżnicowany charakter i przebieg. Ich różnorodności odpowiada zakres usług świadczonych w Kancelarii. W jakich sprawach można skorzystać z pomocy adwokata? Do kwestii, których obsługa prawna dotyczy najczęściej, należą:

 • zagadnienia związane z długami spadkowymi,
 • niegodność dziedziczenia i procedura uznania za niegodnego,
 • procedura wydziedziczenia,
 • dziedziczenie ustawowe,
 • sposoby sporządzenia i odwołania testamentu oraz wady oświadczenia woli przy jego sporządzaniu,
 • zapis i polecenie,
 • ustalenie składu i wartości spadku,
 • określenie kręgu spadkobierców,
 • podatek od spadków i darowizn,
 • zachowek oraz ustalanie udziału spadkowego,
 • przyjęcie i odrzucenie spadku,
 • stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia,
 • ochrona dziedziczenia spadkobiercy,
 • umowny i sądowy dział spadku,
 • procedura dotycząca zrzeczenia się dziedziczenia.

Z pomocy Kancelarii można skorzystać również w przypadku innych niż wskazane wyżej zagadnienia. Szczegółowy zakres obsługi zostaje każdorazowo dopasowany do sytuacji Klienta, jego potrzeb i wymagań.

Zacznij pisać, naciśnij Enter aby wyszukać