Krzywdy i cierpienia psychiczne oraz fizyczne, jakie poniosły osoby represjonowane i internowane w ramach działalności na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego w okresie komunizmu, powinny być obecnie szczególnie wynagradzane. Dlatego też nasza Kancelaria pomaga w uzyskaniu roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę przeciwko Skarbowi Państwa, które wynikają z ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2099).

Zacznij pisać, naciśnij Enter aby wyszukać