Kancelaria Adwokacka
dr Mariusz Olężałek

Co gwarantuje Kancelaria ?

Kancelaria Adwokacka Mariusza Olężałka świadczy usługi związane z prawem karnym, cywilnym, spadkowym, rodzinnym i opiekuńczym oraz autorskim. Zajmujemy się również zagadnieniami dotyczącymi stosunku pracy i ochrony własności intelektualnej.

Życie stawia przed nami wiele wyzwań – zarówno zawodowych, jak  i prywatnych. Większość z nich jest sformalizowana różnymi przepisami prawnymi. Może się zdarzyć, że znajdziemy się w takiej sytuacji, w której niezbędna będzie pomoc prawnika, tj. osoby kompetentnej, doskonale znającej zawiłości prawa oraz potrafiącej pomóc w skomplikowanych sytuacjach karnych, rodzinnych czy też administracyjnych. Z pomocy adwokata korzystają osoby, które poczuły się zagrożone, pokrzywdzone lub bezradne.

Nasza Kancelaria Prawna świadczy usługi prawne oraz udziela porad prawnych. Gwarantujemy  zaangażowanie w każdą sprawę i stały kontakt z klientem. Zachęcamy do kontaktu osobistego. Bezpośrednia rozmowa z klientem jest wyrazem naszego zainteresowania w sprawę osoby pokrzywdzonej. Cały czas weryfikujemy naszą znajomość przepisów prawnych, zwłaszcza tych dotyczących prowadzonej sprawy. Przykładamy dużych starań do ciągłego podnoszenia naszych kwalifikacji zawodowych. Cechuje nas rzetelność w prowadzeniu sprawa klientów oraz poszanowanie zasad etyki zawodowej. Duży nacisk przykładamy do zachowania tajemnicy zawodowej i dyskrecji. Ściśle współpracujemy z naszymi klientami  oraz zawsze – jeśli to tylko możliwe – dajemy im możliwość zapoznania się z treścią pism wnoszonych do sądów, organów ścigania, a także innych instytucji. Do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w Łodzi zapraszamy zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców czy partnerów spółek osobowych oraz kapitałowych.

Prawnik – Adwokat dr Mariusz Olężałek podczas świadczenia pomocy i udzielania porad gwarantuje między innymi:

zaangażowanie w każdą sprawę i stały kontakt z Klientem – zarówno osobisty, jak i przy pomocy środków komunikacji na odległość,

znajomość aktualnych przepisów związanych z prowadzoną pracą i ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

rzetelność w prowadzeniu różnego rodzaju spraw i poszanowane zasad etyki oraz tajemnicy zawodowej,

uprzednią możliwość zapoznania się z treścią pism wnoszonych do sądów, organów ścigania oraz innych instytucji.

Czym się zajmujemy?

Prawo karne

Jest to obszar wyjątkowo szeroki. Kancelaria świadczy pomoc pokrzywdzony i oskarżonym m w sprawach z różnych gałęzi prawa karnego (skarbowego, gospodarczego, wykonawczego, międzynarodowego). Adwokat zajmuje się m.in. prowadzeniem spraw i inicjowaniem odpowiednich czynności procesowych.

Alimenty

Usługi z zakresu obszaru rodzinnego oraz opiekuńczego obejmują także pomoc przy świadczeniach alimentacyjnych. Pomagamy ustalić, czy i jak wysokie świadczenia należą się Klientowi, a także sporządzamy odpowiednie wnioski (np. o podwyższenie lub obniżenie wysokości alimentów).

Rozwody

Często są to sprawy niezwykle złożone i delikatne – poza przepisami prawa, należy mieć na uwadze dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków oraz obu stron. Sporządzamy pozwy o rozwody z orzeczeniem o winie i bez, prowadzimy negocjacje oraz konsultacje, a także reprezentujemy Klienta w trakcie całego postępowania.

Sprawy karne (również na etapie postępowania wykonawczego)

Świadczymy pomoc na etapie przygotowawczym i jurysdykcyjnym postępowania karnego. W sprawach karnych bierzemy udział w czynnościach osoby zatrzymanej, inicjowaniu czynności procesowych, jak i pomagamy w sporządzaniu różnego rodzaju pism oraz uzyskaniu odszkodowania.

Sprawy rodzinne

Postępowania z tego obszaru należą do wyjątkowo delikatnych – często dotyczą bowiem najważniejszych życiowych decyzji. Zapewniamy pomoc w sprawach, takich jak rozwody, alimenty czy ograniczenie władzy rodzicielskiej – nie tylko z uwzględnieniem przepisów prawa, ale również etyki i empatii.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie dla represjonowanych

Pomagamy w uzyskaniu roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę przeciwko Skarbowi Państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

 • Reus non tenetur loqui contra se

  Oskarżony nie jest zobowiązany zeznawać przeciw sobie (art. 175 § 1 KPK i art. 183 § 1 KPK)
 • Accusare nemo se debet

  Nikt nie musi oskarżać samego siebie (art. 74 § 1 KPK)
 • Facientes et consentientes pari poena plectuntur

  Na sprawców i wspólników nakłada się równą karę (art. 19 § 1 KK)
 • Ius et furi dicitur

  Nawet złodziejowi należy się sprawiedliwość przed sądem (art. 6 KPK)
 • Mater semper certa est, pater est, quem nuptiae demonstrant

  Matka jest zawsze pewna, ojcem jest ten, na kogo wskazuje małżeństwo (art. 62 KRiO)
 • Usura non natura pervenit, sed iure percipitur

  Odsetki nie wynikają z natury, ale nabywa się je z mocy prawa (art. 359 KC)
 • Nullum crimen sine lege

  Nie ma przestępstwa bez ustawy (art. 1 § 1 KK)
 • Multiplicata transgressione crescat poena inflictio

  Przy powtórnym złamaniu prawa niech wzrasta wymiar kary (art. 64 KK)

Najlepsze porady eksperckie

0
Udział w konferencjach
2017
Praktyka prawnicza od
0
Godzin zajęć ze studentami

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia Adwokat dr Mariusz Olężałek zawsze dokonuje na pierwszym spotkaniu.

W przeważającej części jest to wynagrodzenie ryczałtowe. Jest ono ściśle określone w umowie poprzez wskazanie konkretnej kwoty za prowadzenie danej sprawy lub wykonanie określonych czynności, które są objęte zakresem zlecenia. Zależy to od nakładu pracy, wagi sprawy, stopnia jej skomplikowania itp.

W sytuacji, gdy nie jest możliwe ustalenie z góry nakładu pracy, stosowane jest wynagrodzenie godzinowe. Umowa wskazuje wówczas stawkę za godzinę pracy prawnika i związane jest to z ewidencjonowaniem wszystkich czynności, jakie wykonuje Kancelaria prawna.

Istnieje również możliwość zawarcia umowy o obsługę stałą – na zasadzie ryczałtowej za wskazany okres trwania obsługi.

Dylematy natury prawnej?

Zacznij pisać, naciśnij Enter aby wyszukać