Kancelaria Adwokacka
dr Mariusz Olężałek

Co gwarantuje Kancelaria ?

Kancelaria Adwokacka Mariusza Olężałka świadczy usługi związane z prawem karnym, cywilnym, spadkowym, rodzinnym i opiekuńczym oraz autorskim. Zajmujemy się również zagadnieniami dotyczącymi stosunku pracy i ochrony własności intelektualnej.

Życie stawia przed nami wiele wyzwań – zarówno zawodowych, jak  i prywatnych. Większość z nich jest sformalizowana różnymi przepisami prawnymi. Może się zdarzyć, że znajdziemy się w takiej sytuacji, w której niezbędna będzie pomoc prawnika, tj. osoby kompetentnej, doskonale znającej zawiłości prawa oraz potrafiącej pomóc w skomplikowanych sytuacjach karnych, rodzinnych czy też administracyjnych. Z pomocy adwokata korzystają osoby, które poczuły się zagrożone, pokrzywdzone lub bezradne.

Nasza Kancelaria Prawna świadczy usługi prawne oraz udziela porad prawnych. Gwarantujemy  zaangażowanie w każdą sprawę i stały kontakt z klientem. Zachęcamy do kontaktu osobistego. Bezpośrednia rozmowa z klientem jest wyrazem naszego zainteresowania w sprawę osoby pokrzywdzonej. Cały czas weryfikujemy naszą znajomość przepisów prawnych, zwłaszcza tych dotyczących prowadzonej sprawy. Przykładamy dużych starań do ciągłego podnoszenia naszych kwalifikacji zawodowych. Cechuje nas rzetelność w prowadzeniu sprawa klientów oraz poszanowanie zasad etyki zawodowej. Duży nacisk przykładamy do zachowania tajemnicy zawodowej i dyskrecji. Ściśle współpracujemy z naszymi klientami  oraz zawsze – jeśli to tylko możliwe – dajemy im możliwość zapoznania się z treścią pism wnoszonych do sądów, organów ścigania, a także innych instytucji. Do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w Łodzi zapraszamy zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców czy partnerów spółek osobowych oraz kapitałowych.

Prawnik – Adwokat dr Mariusz Olężałek podczas świadczenia pomocy i udzielania porad gwarantuje między innymi:

zaangażowanie w każdą sprawę i stały kontakt z Klientem – zarówno osobisty, jak i przy pomocy środków komunikacji na odległość,

znajomość aktualnych przepisów związanych z prowadzoną pracą i ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

rzetelność w prowadzeniu różnego rodzaju spraw i poszanowane zasad etyki oraz tajemnicy zawodowej,

uprzednią możliwość zapoznania się z treścią pism wnoszonych do sądów, organów ścigania oraz innych instytucji.

Czym się zajmujemy?

Prawo karne

Jest to obszar wyjątkowo szeroki. Kancelaria świadczy pomoc pokrzywdzony i oskarżonym m w sprawach z różnych gałęzi prawa karnego (skarbowego, gospodarczego, wykonawczego, międzynarodowego). Adwokat zajmuje się m.in. prowadzeniem spraw i inicjowaniem odpowiednich czynności procesowych.

Alimenty

Usługi z zakresu obszaru rodzinnego oraz opiekuńczego obejmują także pomoc przy świadczeniach alimentacyjnych. Pomagamy ustalić, czy i jak wysokie świadczenia należą się Klientowi, a także sporządzamy odpowiednie wnioski (np. o podwyższenie lub obniżenie wysokości alimentów).

Rozwody

Często są to sprawy niezwykle złożone i delikatne – poza przepisami prawa, należy mieć na uwadze dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków oraz obu stron. Sporządzamy pozwy o rozwody z orzeczeniem o winie i bez, prowadzimy negocjacje oraz konsultacje, a także reprezentujemy Klienta w trakcie całego postępowania.

Sprawy karne (również na etapie postępowania wykonawczego)

Świadczymy pomoc na etapie przygotowawczym i jurysdykcyjnym postępowania karnego. W sprawach karnych bierzemy udział w czynnościach osoby zatrzymanej, inicjowaniu czynności procesowych, jak i pomagamy w sporządzaniu różnego rodzaju pism oraz uzyskaniu odszkodowania.

Sprawy rodzinne

Postępowania z tego obszaru należą do wyjątkowo delikatnych – często dotyczą bowiem najważniejszych życiowych decyzji. Zapewniamy pomoc w sprawach, takich jak rozwody, alimenty czy ograniczenie władzy rodzicielskiej – nie tylko z uwzględnieniem przepisów prawa, ale również etyki i empatii.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie dla represjonowanych

Pomagamy w uzyskaniu roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę przeciwko Skarbowi Państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

 • Reus non tenetur loqui contra se

  Oskarżony nie jest zobowiązany zeznawać przeciw sobie (art. 175 § 1 KPK i art. 183 § 1 KPK)
 • Accusare nemo se debet

  Nikt nie musi oskarżać samego siebie (art. 74 § 1 KPK)
 • Facientes et consentientes pari poena plectuntur

  Na sprawców i wspólników nakłada się równą karę (art. 19 § 1 KK)
 • Ius et furi dicitur

  Nawet złodziejowi należy się sprawiedliwość przed sądem (art. 6 KPK)
 • Mater semper certa est, pater est, quem nuptiae demonstrant

  Matka jest zawsze pewna, ojcem jest ten, na kogo wskazuje małżeństwo (art. 62 KRiO)
 • Usura non natura pervenit, sed iure percipitur

  Odsetki nie wynikają z natury, ale nabywa się je z mocy prawa (art. 359 KC)
 • Nullum crimen sine lege

  Nie ma przestępstwa bez ustawy (art. 1 § 1 KK)
 • Multiplicata transgressione crescat poena inflictio

  Przy powtórnym złamaniu prawa niech wzrasta wymiar kary (art. 64 KK)

Najlepsze porady eksperckie

0
Udział w konferencjach
2017
Praktyka prawnicza od
0
Godzin zajęć ze studentami

Kancelaria Adwokacka Mariusza Olężałka – co nas wyróżnia?

Zdajemy sobie sprawę z tego, że każda sprawa jest niezwykle ważna dla naszych Klientów. Właśnie dlatego do każdego z nich podchodzimy indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem. Lata pracy nad różnymi sprawami prawniczymi oraz udział w licznych konferencjach sprawiły, że adwokat Mariusz Olężałek posiada doświadczenie oraz kwalifikacje, żeby świadczyć usługi z różnych obszarów prawa.

W trakcie współpracy z Klientami dbamy o to, żeby rezultat prowadzonej sprawy był dla Państwa jak najbardziej satysfakcjonujący. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców, bez znaczenia na rodzaj świadczonych usług. Dokładamy wszelkich starań, żeby obsługa naszych Klientów przebiegała na najwyższym poziomie, z zachowaniem wszelkich standardów oraz w trosce o Państwa dobro. Wiemy, że niektóre sprawy bywają szczególnie trudne oraz delikatne, dlatego przykładamy dużą wagę do dyskrecji

Adwokat w Łodzi – komu oferujemy usługi?

W zależności od rodzaju potrzebnego wsparcia, z pomocy adwokata może skorzystać każdy. Nasza kancelaria prowadzi sprawy zarówno Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Zajmujemy się sprawami zarówno z gałęzi prawa karnego, cywilnego i rodzinnego, jak i prawa pracy. Oznacza to, że z naszych usług może skorzystać każdy, kto potrzebuje pomocy właśnie w tym zakresie.

Udzielamy jednorazowych porad prawnych, ale zajmujemy się również kompleksowym prowadzeniem spraw – od przygotowania dokumentacji i pism, przez reprezentowanie Klientów w sądzie. Oferujemy Państwu również długotrwałą współpracę, jeśli tylko potrzebujecie bieżącego wsparcia oraz porad prawnych, wynikających chociażby z prowadzonej działalności.

Specjalizujemy się w działaniu oraz prowadzeniu spraw z różnych dziedzin prawa, dzięki czemu możemy zaproponować naszym Klientom kompleksową obsługę oraz merytoryczne wsparcie. Nieustannie podnosimy także swoje kwalifikacje, dzięki czemu nasi Klienci mogą liczyć na pełen profesjonalizm.

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia Adwokat dr Mariusz Olężałek zawsze dokonuje na pierwszym spotkaniu.

W przeważającej części jest to wynagrodzenie ryczałtowe. Jest ono ściśle określone w umowie poprzez wskazanie konkretnej kwoty za prowadzenie danej sprawy lub wykonanie określonych czynności, które są objęte zakresem zlecenia. Zależy to od nakładu pracy, wagi sprawy, stopnia jej skomplikowania itp.

W sytuacji, gdy nie jest możliwe ustalenie z góry nakładu pracy, stosowane jest wynagrodzenie godzinowe. Umowa wskazuje wówczas stawkę za godzinę pracy prawnika i związane jest to z ewidencjonowaniem wszystkich czynności, jakie wykonuje Kancelaria prawna.

Istnieje również możliwość zawarcia umowy o obsługę stałą – na zasadzie ryczałtowej za wskazany okres trwania obsługi.

Dylematy natury prawnej?

Zacznij pisać, naciśnij Enter aby wyszukać