W świecie, w którym dzięki technologiom i szerokiej dostępności Internetu utwór może stworzyć praktycznie każdy, ochrona praw autorskich oraz tematy związane z własnością intelektualną nabierają coraz większego znaczenia. Co więcej – każdy, kto zechce, może również znaleźć w globalnej sieci dzieła innych osób, a co za tym idzie – chcieć z nich bezprawnie skorzystać lub je skopiować.

Adwokat Mariusz Olężałek podejmie się prowadzenia spraw dotyczących zarówno ochrony autorskich praw majątkowych, jak i osobistych. Z naszej pomocy skorzystać można na każdym etapie sprawy – tworzymy dla Klientów umowy autorskoprawne, dbamy o ich przestrzeganie, ustalamy warunki z drugą stroną, a w razie potrzeby – pomagamy skorzystać ze środków przewidzianych przez prawo (wszczynamy postępowanie).

Do siedziby naszej Kancelarii mogą zgłosić się nie tylko osoby fizyczne, lecz również przedsiębiorcy w związku z potrzebą ochrony wizerunku firmy czy problemem piractwa komputerowego. Podejmujemy się reprezentacji naszych Klientów w postępowaniach sądowych, jak i podczas negocjacji warunków umów czy ugody z osobami trzecimi oraz partnerami biznesowymi.

Zajmujemy się takimi sprawami jak:

  • ochrona wizerunku;
  • organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;
  • umowy autorskoprawne (m.in. przeniesienie autorskich praw majątkowych, umowa licencyjna, umowa wydawnicza);
  • ochrona autorskich praw majątkowych i osobistych;
  • plagiat – odpowiedzialność karna oraz cywilna za jego popełnienie;
  • ochrona prawa autorskiego w Internecie;
  • roszczenia związane z naruszeniem prawa własności intelektualnej;
  • wszczynanie postępowania oraz ściganie w sprawach o przestępstwa przewidziane w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych;
  • dozwolony użytek osobisty oraz publiczny;
  • piractwo komputerowe.

Prawo autorskie – co warto o nim wiedzieć?

Prawo autorskie uznawane jest za prężnie rozwijającą się dziedzinę prawa. Według polskiej ustawy obejmuje ono wszelkie przejawy działalności twórczej, do której najczęściej zaliczane są utwory muzyczne, słowne, sceniczne, audiowizualne, a także dzieła plastyczne oraz technologie cyfrowe, takie jak np. programy komputerowe. Obowiązuje ono automatycznie już od chwili planowania i dotyczy także nieskończonych dzieł. Zezwala autorowi na podejmowanie decyzji w związku z eksploatacją oraz czerpaniem korzyści majątkowych. Gdy twórca pozostaje anonimowy, jego prawa przejmuje inny podmiot, np. wydawca. Adwokat Mariusz Olężałek świadczy usługi pomocy prawnej z zakresu prawa autorskiego zarówno twórcom, jak i ich reprezentantom.

Prawo autorskie – usługi kancelarii

Adwokat Mariusz Olężałek specjalizuje się między innymi w różnorodnych sprawach z zakresu prawa autorskiego. Współpracę podejmuje zarówno z osobami fizycznymi, jak i osobami prawnymi. Do świadczonych usług można zaliczyć m.in. przygotowanie umów autorskoprawnych, w których skład wchodzą umowy licencyjne, umowy wydawnicze, umowy sublicencyjne, umowy o przeniesienie praw autorskich majątkowych oraz umowy o dzieło. W kancelarii można zasięgnąć również pomocy w tworzeniu właściwych klauzul, które powinny znajdować się w pozostałych typach umów. Adwokat zajmuje się także reprezentowaniem Klientów w sądzie w przypadku naruszeń praw autorskich. Celem postępowania jest zazwyczaj uzyskanie odszkodowania z tego tytułu.

Z usług Kancelarii Adwokackiej Mariusza Olężałka mogą skorzystać wszystkie osoby poszukujące pomocy prawnej z zakresu prawa autorskiego. Siedziba kancelarii znajduje się w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 lok. 806 oraz w Warszawie przy ul. Pięknej 24/26a. Zainteresowani pomocą prawną z zakresu prawa autorskiego mogą skontaktować się z adwokatem w dogodny dla siebie sposób – droga telefoniczną, mailową lub korzystając z zamieszczonego na stronie internetowej formularza kontaktowego.

Zacznij pisać, naciśnij Enter aby wyszukać