W świecie, w którym dzięki technologiom i szerokiej dostępności Internetu utwór może stworzyć praktycznie każdy, ochrona praw autorskich oraz tematy związane z własnością intelektualną nabierają coraz większego znaczenia. Co więcej – każdy, kto zechce, może również znaleźć w globalnej sieci dzieła innych osób, a co za tym idzie – chcieć z nich bezprawnie skorzystać lub je skopiować.

Adwokat Mariusz Olężałek podejmie się prowadzenia spraw dotyczących zarówno ochrony autorskich praw majątkowych, jak i osobistych. Z naszej pomocy skorzystać można na każdym etapie sprawy – tworzymy dla Klientów umowy autorskoprawne, dbamy o ich przestrzeganie, ustalamy warunki z drugą stroną, a w razie potrzeby – pomagamy skorzystać ze środków przewidzianych przez prawo (wszczynamy postępowanie).

Do siedziby naszej Kancelarii mogą zgłosić się nie tylko osoby fizyczne, lecz również przedsiębiorcy w związku z potrzebą ochrony wizerunku firmy czy problemem piractwa komputerowego. Podejmujemy się reprezentacji naszych Klientów w postępowaniach sądowych, jak i podczas negocjacji warunków umów czy ugody z osobami trzecimi oraz partnerami biznesowymi.

Zajmujemy się takimi sprawami jak:

  • ochrona wizerunku,
  • organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi,
  • umowy autorskoprawne (m.in. przeniesienie autorskich praw majątkowych, umowa licencyjna, umowa wydawnicza),
  • ochrona autorskich praw majątkowych i osobistych,
  • plagiat – odpowiedzialność karna oraz cywilna za jego popełnienie,
  • ochrona prawa autorskiego w Internecie,
  • roszczenia związane z naruszeniem prawa własności intelektualnej,
  • wszczynanie postępowania oraz ściganie w sprawach o przestępstwa przewidziane w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych,
  • dozwolony użytek osobisty oraz publiczny,
  • piractwo komputerowe.

Zacznij pisać, naciśnij Enter aby wyszukać