Adwokat – prawo karne, Warszawa

Planuje linię obrony, zapoznaje się z materiałami dowodowymi zgromadzonymi przez Prokuratora i Policję, przedstawia własne dowody, a przy tym służy wsparciem merytorycznym i gwarantuje pełną dyskrecję. Ze świadczonych usług kancelarii może skorzystać każdy, kto potrzebuje pomocy. Obejmuje to osoby fizyczne oraz prawne. Adwokat karnista z Warszawy zajmuje się zarówno poradami jednorazowymi, jak i kompleksowym prowadzeniem spraw. Reprezentuje interesy pokrzywdzonego na każdym etapie postępowania. Prace obejmują przygotowanie stosownej dokumentacji i pism oraz reprezentację Klientów w sądzie. Istnieje również możliwość podjęcia długotrwałej współpracy, na przykład z przedsiębiorcami prowadzącymi własną działalność.

Adwokat Warszawa – sprawy karne

Mariusz Olężałek posiada doświadczenie i kwalifikacje, by świadczyć usługi z różnych obszarów prawa. Kancelaria świadczy pomoc pokrzywdzonym i oskarżonym w różnych gałęziach prawa karnego:

  • skarbowego,
  • gospodarczego,
  • wykonawczego,
  • międzynarodowego.

To wyjątkowo szeroki obszar prawa. Dotyczy on m.in. różnego rodzaju przestępstw przeciwko zdrowiu, pobić, wyłudzeń, oszustw oraz wykroczeń i przestępstw skarbowych. Świadczenie usług obejmuje m.in. wystąpienie w charakterze obrońcy podejrzanego, obronę oskarżonego przed sądem I instancji i w postępowaniu odwoławczym, reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego i prywatnego oraz ochronę ich praw. W razie konieczności, sporządzenie i wniesienie apelacji tudzież kasacji do Sądu Najwyższego. Stały kontakt, znajomość aktualnych przepisów prawnych, ciągłe dokształcanie się oraz rzetelność, poszanowanie zasad etyki i tajemnicy zawodowej sprawiają, że Klienci mogą liczyć na kompleksowe wsparcie i pomoc w rozwiązaniu danej sytuacji. Kancelaria dokłada wszelkich starań, by rezultat był dla Państwa satysfakcjonujący.

Postępowanie przygotowawcze – adwokat Warszawa, prawo karne

To pierwszy etap postępowania karnego w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego. Dąży do ustalenia, czy popełniono czyn zabroniony oraz, czy stanowi on przestępstwo. Adwokat do spraw karnych reprezentuje interesy pokrzywdzonego, broni jego praw i inicjuje odpowiednie czynności już od etapu postępowania przygotowawczego, np. przed Prokuraturą, Policją, Urzędem Skarbowym, Celnym, a także ABW, CBA oraz CBŚ. W zakres postępowania przygotowawczego wchodzi zaznajomienie się z materiałami śledztwa lub dochodzenia, a także uczestnictwo w czynnościach osoby zatrzymanej, zarówno na Policji, w Prokuraturze, jak i przed innymi organami ścigania. Obejmuje to również udział w postępowaniu przygotowawczym jako obrońca podejrzanego, a także inicjowanie należytych czynności procesowych. Obrońcę może wskazać zarówno osoba spodziewająca się przedstawienia zarzutów, która już takie otrzymała, jak i osoba trzecia, np. w przypadku, gdy pokrzywdzony został zatrzymany lub tymczasowo aresztowany bez wcześniejszego wskazania obrońcy. Osoba zajmująca się sprawą uczestniczy także w postępowaniu dyscyplinarnym sędziów, prokuratorów, policjantów, żołnierzy, a także innych grup zawodowych.

Adwokat sprawy karne – Warszawa

Bez względu na to, czy jesteś oskarżonym, podejrzanym, pokrzywdzonym, czy może ktoś z Twoich bliskich, adwokat karny jest do Twojej dyspozycji w Warszawie. Najlepiej zwrócić się o pomoc już na samym początku, późniejszy kontakt może utrudnić rozwiązanie sprawy. Adwokat podejmuje się nawet bardzo trudnych i delikatnych przypadków, do każdej sprawy parnej podchodzi indywidualnie i z zaangażowaniem.

Zacznij pisać, naciśnij Enter aby wyszukać