Kancelaria Adwokacka Mariusza Olężałka prowadzi działalność na rzecz osób fizycznych i prawnych. Adwokat świadczy usługi z zakresu pomocy prawnej na każdym etapie postępowania w sprawach karnych. Zadaniem karnisty jest obrona interesów klienta i dążenie do rozstrzygnięcia w zakresie konsekwencji popełnionych czynów. Usługi skierowane są do wszystkich stron postępowania karnego.

Adwokat – prawo karne, Warszawa

Planuje linię obrony, zapoznaje się z materiałami dowodowymi zgromadzonymi przez prokuratora i Policję, przedstawia własne dowody, a przy tym służy wsparciem merytorycznym oraz gwarantuje pełną dyskrecję. Ze świadczonych usług kancelarii może skorzystać każdy, kto potrzebuje pomocy. Obejmuje to osoby fizyczne oraz prawne. Adwokat karnista z Warszawy zajmuje się zarówno poradami jednorazowymi, jak i kompleksowym prowadzeniem spraw. Reprezentuje interesy pokrzywdzonego na każdym etapie postępowania. Prace obejmują przygotowanie stosownej dokumentacji i pism oraz reprezentację Klientów w sądzie. Istnieje również możliwość podjęcia długotrwałej współpracy, na przykład z przedsiębiorcami prowadzącymi własną działalność.

Prawo karne – Adwokat. Jak wygląda współpraca?

Mariusz Olężałek to adwokat specjalizujący się w wielu gałęziach prawa karnego. Kancelaria w Warszawie jest miejscem, w którym udziela porad prawnych z niniejszego zakresu. W przypadku podejrzenia bądź popełnienia czynu niezgodnego z prawem zwrócenie się po pomoc umożliwi podjęcie odpowiednich kroków oraz wszczęcie postępowania sądowego. Karnista swoje usługi kieruje do wszystkich stron postępowania karnego. Oznacza to, że współpracę nawiązuje nie tylko z podejrzanymi lub oskarżonymi, ale także z pokrzywdzonymi oraz z oskarżycielami prywatnymi i oskarżycielami posiłkowymi. Drogi postępowania dopasowuje do konkretnego etapu sprawy z zakresu prawa karnego. Jego zadaniem jest bieżące monitorowanie przebiegu postępowania w kontekście interesów reprezentowanego przed sądem klienta. Podczas trwania procesu uczestniczy w zbieraniu dowodów w sprawie. Celem wszystkich podejmowanych we współpracy z Klientem czynności jest obrona jego interesów i realizacja warunków umowy zawartej przed rozpoczęciem procedury na drodze prawnej.

Adwokat Warszawa – sprawy karne

Mariusz Olężałek posiada doświadczenie i kwalifikacje, by świadczyć usługi z różnych obszarów prawa. Kancelaria świadczy pomoc pokrzywdzonym i oskarżonym w różnych gałęziach prawa karnego:

  • skarbowego;
  • gospodarczego;
  • wykonawczego;
  • międzynarodowego

To wyjątkowo szeroki obszar prawa. Dotyczy on przykładowo różnego rodzaju przestępstw przeciwko zdrowiu, pobić, wyłudzeń, oszustw i wykroczeń oraz przestępstw skarbowych. Świadczenie usług obejmuje m.in. wystąpienie w charakterze obrońcy podejrzanego, obronę oskarżonego przed sądem I instancji i w postępowaniu odwoławczym, reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego oraz prywatnego, a także ochronę ich praw. W razie konieczności, sporządzenie i wniesienie apelacji tudzież kasacji do Sądu Najwyższego. Stały kontakt, znajomość aktualnych przepisów prawnych, ciągłe dokształcanie się oraz rzetelność, poszanowanie zasad etyki i tajemnicy zawodowej sprawiają, że Klienci mogą liczyć na kompleksowe wsparcie oraz pomoc w rozwiązaniu danej sytuacji. Kancelaria dokłada wszelkich starań, by rezultat był dla Państwa satysfakcjonujący.

Postępowanie przygotowawcze – adwokat Warszawa, prawo karne

To pierwszy etap postępowania karnego w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego. Dąży do ustalenia, czy popełniono czyn zabroniony oraz, czy stanowi on przestępstwo. Adwokat do spraw karnych reprezentuje interesy pokrzywdzonego, broni jego praw i inicjuje odpowiednie czynności już od etapu postępowania przygotowawczego, np. przed prokuraturą, Policją, urzędem skarbowym, celnym, a także ABW, CBA oraz CBŚ. W zakres postępowania przygotowawczego wchodzi zaznajomienie się z materiałami śledztwa lub dochodzenia, a także uczestnictwo w czynnościach osoby zatrzymanej, zarówno na Policji, w prokuraturze, jak i przed innymi organami ścigania. Obejmuje to również udział w postępowaniu przygotowawczym jako obrońca podejrzanego, a także inicjowanie należytych czynności procesowych. Obrońcę może wskazać zarówno osoba spodziewająca się przedstawienia zarzutów, która już takie otrzymała, jak i osoba trzecia, np. w przypadku, gdy pokrzywdzony został zatrzymany lub tymczasowo aresztowany bez wcześniejszego wskazania obrońcy. Osoba zajmująca się sprawą uczestniczy także w postępowaniu dyscyplinarnym sędziów, prokuratorów, policjantów, żołnierzy, jak również innych grup zawodowych.

Adwokat sprawy karne – Warszawa

Bez względu na to, czy jesteś oskarżonym, podejrzanym, pokrzywdzonym, czy może ktoś z Twoich bliskich, adwokat karny jest do Twojej dyspozycji w Warszawie. Najlepiej zwrócić się o pomoc już na samym początku, późniejszy kontakt może utrudnić rozwiązanie sprawy. Adwokat podejmuje się nawet bardzo trudnych i delikatnych przypadków, do każdej sprawy parnej podchodzi indywidualnie oraz z zaangażowaniem.
Wszelkie kroki podejmowane są zgodnie z obowiązującymi procedurami, a także zuwzględnieniem konsekwencji konkretnych działań. Klienci, bez względu na stronę postępowania sądowego z zakresu prawa karnego, reprezentowani są przed organami ścigania, sądami powszechnymi, jak również przed Sądem Najwyższym.

Wszystkie osoby, które potrzebują pomocy z różnych gałęzi prawa karnego, mogą skorzystać z usług Kancelarii Adwokackiej Mariusza Olężałka. Siedziba w Warszawie mieści się przy ul. Pięknej 24/26a. Kontakt z kancelarią można nawiązać drogą telefoniczną, mailową lub poprzez dostępny na stronie internetowej formularz kontaktowy.

Zacznij pisać, naciśnij Enter aby wyszukać