W zakresie materii rodzinnej i opiekuńczej, którą zajmuje się nasza Kancelaria, znajdują się również sprawy o alimenty. Adwokat Mariusz Olężałek prowadzi sprawy dotyczące kwestii związanych z rodziną, wychowaniem i opieką, w tym świadczenia alimentacyjnego, podejmując się czynności, takich jak m.in.:

  • ustalenie czy świadczenie należy się Klientowi i pomoc w obiektywnych określeniu jego wysokości,
  • negocjowanie wysokości świadczenia w imieniu Klienta,
  • pomoc Klientom w poprawnym wniesieniu pozwu o przyznanie świadczenia,
  • wniesienie o podwyższenie lub obniżenie jego wysokości,
  • złożenie wniosku o zabezpieczenie,
  • egzekucja sądowa należnych a niezapłaconych świadczeń.

Adwokat świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych w siedzibie Kancelarii w Łodzi. Możliwy jest również kontakt telefoniczny i e-mailowy, w celu uzyskania podstawowych informacji bądź umówienia się na spotkania z prawnikiem.

Zacznij pisać, naciśnij Enter aby wyszukać