Prawo pracy to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi. Przepisy związane z powstaniem i trwaniem stosunku pracy oraz jego warunkami zawarte są nie tylko w kodeksie pracy, ale i w szeregu innych aktów prawnych – zarówno w prawie polskim, jak i unijnym. Co więcej, są to regulacje, które ulegają dynamicznym zmianom, dlatego warto mieć zawsze bieżące, aktualne informacje.

Klientami naszej Kancelarii mogą zostać zarówno przedsiębiorcy oraz przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne (pracownicy). Zajmujemy się przygotowaniem oraz oceną pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami umów i dokumentów z zakresu prawa pracy (np. kontraktów menadżerskich, regulaminów, umów o zakazie konkurencji).

W razie wystąpienia sporu Adwokat podejmie się reprezentacji pracownika bądź pracodawcy przed sądem pracy, jak i podczas negocjacji. Zajmujemy się również sprawami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz warunkami jej wykonywania (nadużyciami wobec pracowników, mobbingiem, niewypłacaniem wynagrodzenia).

W zakres naszych usług wchodzą:

 • przygotowanie umowy o pracę,
 • ustalenie stosunku pracy,
 • rozwiązanie umowy o pracę,
 • sporządzanie wypowiedzenia umowy o pracę,
 • ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę,
 • roszczenia w przypadku bezprawnego wypowiedzenia,
 • odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę w sytuacji nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia,
 • ochrona wynagrodzenia za pracę,
 • odpowiedzialność porządkowa i majątkowa pracowników,
 • czas pracy,
 • urlop wypoczynkowy i urlop bezpłatny,
 • uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • ochrona pracy kobiet,
 • zatrudnianie młodocianych,
 • układy zbiorowe pracy,
 • ochrona danych osobowych przy procesie rekrutacji o zatrudnienie,
 • odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika,
 • sprawy o zapłatę wynagrodzenia w sytuacji niewypłacenia wynagrodzenia pracownikowi,
 • przywrócenie do pracy,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • odszkodowanie za dyskryminację (bezpośrednią i pośrednią), mobbing czy też wypadek przy pracy.

Zacznij pisać, naciśnij Enter aby wyszukać