Prawo karne skarbowe jest specyficzną dziedziną, gdyż – reguluje ono zasady odpowiedzialności za wykroczenia i przestępstwa zabronione przez ustawę – Kodeks karny skarbowy. Wykroczenia dotyczą narażenia na uszczuplenie lub bezpośrednio uszczuplenia należności Skarbu Państwa do wysokości pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia. Za przestępstwa grozi grzywna, kara ograniczenia, a nawet pozbawienia wolności. Osobie oskarżonej w sprawach skarbowych przysługują bardzo podobne uprawienia, jak tej, która została oskarżona w sprawie karnej. Dotyczy to m.in. ciężaru dowodowego, który w obu postępowaniach spoczywa na oskarżycielu publicznym.

Na zlecenie Klientów naszej Kancelarii zajmujemy się sprawami dotyczącymi szeroko pojętego prawa karnego. W ramach świadczonych przez nas usług prowadzimy i uczestniczymy w postępowaniach dotyczących właśnie przestępstw oraz wykroczeń skarbowych.

Adwokat będzie uczestniczył w każdym stadium sprawy:

  • czynnościach wyjaśniających i czynnościach przeprowadzanych przez organy ścigania, Policję itp.,
  • samym zainicjowaniu postępowania,
  • postępowaniu przygotowawczym,
  • postępowaniu jurysdykcyjnym.

Dzięki znajomości zasad funkcjonowania organów podatkowych oraz innych instytucji jesteśmy w stanie płynnie przeprowadzić Klienta przez wszystkie procedury i dopilnować formalności związanych m.in. z dotrzymywaniem terminów składania pism procesowych oraz innych spraw.

Pomagamy Klientom w prawidłowym złożeniu wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przy przestępstwach skarbowych. W tym celu Adwokat podejmie negocjacje z organami finansowymi danego postępowania przygotowawczego. W celu zminimalizowania odpowiedzialności naszych Klientów, stosujemy instrumenty oferowane m.in. przez prawo podatkowe (np. czynny żal).

Zajmujemy się również sprawami Klientów występujących w procesie w charakterze podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej.

Prawo karne skarbowe – kto może zgłosić się po pomoc?

Kancelaria Adwokacka Mariusza Olężałka świadczy usługi pomocy prawnej z zakresu prawa karnego skarbowego. Usługi skierowane są zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Oznacza to, że na spotkanie może umówić się każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji bądź potrzebuje porady prawnej z zakresu prawa karnego skarbowego. Należy mieć na uwadze, że w przypadku popełnienia przestępstwa skarbowego przez osobę fizyczną, konsekwencje może ponieść cała firma. Z tego powodu istotną kwestią jest zapobieganie możliwości wystąpienia takiej sytuacji. Adwokat podejmuje odpowiednie, zgodne z procedurami kroki, których celem jest zminimalizowanie wspomnianego ryzyka. Świadczy także usługi związane z pomocą w sytuacjach takich jak m.in. oszustwa celne lub uchylanie się od opodatkowania. Możliwa jest długotrwała współpraca bądź jednorazowe spotkanie, mające na celu wyjaśnienie wszelkich istotnych aspektów oraz udzielenie porady prawnej.

Kancelaria adwokacka – sprawy z zakresu prawa karnego skarbowego

Mariusz Olężałek w swojej praktyce adwokackiej zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw z zakresu prawa karnego skarbowego. W niektórych przypadkach wymagana jest wiedza z różnych dziedzin – prawa gospodarczego, finansowego, cywilnego czy handlowego. Z tego powodu ważnym aspektem jest wnikliwa analiza dowodów związanych ze sprawą. Adwokat, zachowując pełną dyskrecję i tajemnicę zawodową, towarzyszy Klientowi na każdym etapie postępowania, podejmując działania zgodne z obowiązującymi w danej sprawie procedurami. Zasady i warunki współpracy określa zawarta przed jej podjęciem umowa.

Kancelaria Adwokacka Mariusza Olężałka posiada dwie siedziby. Jedna mieści się w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 lok. 806, natomiast druga w Warszawie przy ul. Pięknej 24/26a. Osoby zainteresowane pomocą z zakresu prawa karnego skarbowego mogą skontaktować się z adwokatem drogą telefoniczną, mailową lub korzystając z zamieszczonego na stronie internetowej formularza kontaktowego.

Zacznij pisać, naciśnij Enter aby wyszukać