Prawo karne skarbowe jest specyficzną dziedziną – reguluje ono zasady odpowiedzialności za wykroczenia i przestępstwa zabronione przez ustawę – Kodeks karny skarbowy. Wykroczenia dotyczą narażenia na uszczuplenie lub bezpośrednio uszczuplenia należności Skarbu Państwa do wysokości pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia. Za przestępstwa grozi grzywna, kara ograniczenia, a nawet pozbawienia wolności. Osobie oskarżonej w sprawach skarbowych przysługują bardzo podobne uprawienia, jak tej, która została oskarżona w sprawie karnej. Dotyczy to m.in. ciężaru dowodowego, który w obu postępowaniach spoczywa na oskarżycielu publicznym.

Na zlecenie Klientów naszej Kancelarii zajmujemy się sprawami dotyczącymi szeroko pojętego prawa karnego. W ramach świadczonych przez nas usług prowadzimy i uczestniczymy w postępowaniach dotyczących właśnie przestępstw oraz wykroczeń skarbowych.

Adwokat będzie uczestniczył w każdym stadium sprawy:

  • czynnościach wyjaśniających i czynnościach przeprowadzanych przez organy ścigania, Policję itp.,
  • samym zainicjowaniu postępowania,
  • postępowaniu przygotowawczym,
  • postępowaniu jurysdykcyjnym.

Dzięki znajomości zasad funkcjonowania organów podatkowych oraz innych instytucji jesteśmy w stanie płynnie przeprowadzić Klienta przez wszystkie procedury i dopilnować formalności związanych m.in. z dotrzymywaniem terminów składania pism procesowych oraz innych spraw.

Pomagamy Klientom w prawidłowym złożeniu wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przy przestępstwach skarbowych. W tym celu Adwokat podejmie negocjacje z organami finansowymi danego postępowania przygotowawczego. W celu zminimalizowania odpowiedzialności naszych Klientów, stosujemy instrumenty oferowane m.in. przez prawo podatkowe (np. czynny żal).

Zajmujemy się również sprawami Klientów występujących w procesie w charakterze podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej.

Zacznij pisać, naciśnij Enter aby wyszukać