W ramach szeroko pojętego prawa mediów można wyróżnić prawo prasowe, prawo reklamy czy przepisy związane z działalnością w Internecie. Do naszej Kancelarii mogą zgłaszać się Klienci mający problem lub wątpliwości związane z każdą z tych dziedzin. Podczas współpracy z Klientem opieramy swoją wiedzę nie tylko na ustawie – Prawo prasowe, lecz na szeregu innych aktów prawnych, takich jak ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy ustawa – Kodeks cywilny.

Zajmiemy się rozwiązaniem problemów związanych wykonywaniem pracy dziennikarza czy wydawcy (np. ochroną tajemnicy dziennikarskiej, sposób publikowania sprostowań, konsekwencje prawne plagiatu), publikowaniem materiałów prasowych, rejestracją utworów czy ochroną swojego wizerunku w sieci.

Adwokat udzieli niezbędnych informacji oraz będzie reprezentował Klientów także w sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobistych, leżących w zakresie legislacyjnym prawa mediów (np. upublicznianie wizerunku bez zgody). Jesteśmy w stanie udzielić pomocy prawnej Klientom również w obszarach związanych z reklamą (w tym szczególnie, jeśli chodzi o branże z zakazem reklamy np. leki, alkohol).

W zakres naszych usług wchodzi w szczególności:

  • rejestracja dzienników i czasopism,
  • ochrona danych osobowych w kontekście działalności prasowej,
  • odpowiedzialność karna i cywilna autora, redaktora oraz wydawcy za publikację,
  • pojęcie, zakres i treść tajemnicy dziennikarskiej, a także obowiązki dziennikarzy przy sporządzaniu artykułów,
  • zakres oraz ograniczenie prawa do informacji w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  • naruszenie dóbr osobistych przez media,
  • ujawnianie danych osobowych i wizerunku oskarżonego oraz innych uczestników postępowania,
  • granica dozwolonej krytyki osób publicznych,
  • publikowanie sprostowań i odpowiedzi prasowych.

Zacznij pisać, naciśnij Enter aby wyszukać