Do Kancelarii Mariusza Olężałka w Łodzi może zgłosić się każdy, kto szuka pomocy w sprawach związanych z prawem karnym międzynarodowym i postępowaniem w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych.

W ramach tych zagadnień Adwokat udzieli pomocy każdej osobie z zakresu szczególności:

  • Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA),
  • ekstradycji,
  • międzynarodowej współpracy policyjnej i Europejskiej Sieci Sądowej (EJN),
  • zadań i zasad działania Europolu, Eurojustu, Prokuratury Europejskiej,
  • międzynarodowych trybunałów karnych,
  • zbrodni międzynarodowych,
  • podstawowych gwarancji procesowych i przebiegu postępowania przed międzynarodowymi trybunałami karnymi.

Pomożemy nie tylko w przypadku istnienia listu gończego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale również w sytuacji, gdy zostanie wydany Europejski Nakaz Aresztowania lub wszczęta procedura przekazania osoby skazanej na karę pozbawienia wolności w Unii Europejskiej czy też ekstradycji.

Zacznij pisać, naciśnij Enter aby wyszukać