Kancelaria Adwokacka
dr Mariusz Olężałek

Co gwarantuje Kancelaria ?

Nasza Kancelaria Adwokacka świadczy usługi związane z prawem karnym, cywilnym, spadkowym, rodzinnym i opiekuńczym oraz autorskim. Zajmujemy się również zagadnieniami dotyczącymi stosunku pracy i ochrony własności intelektualnej. Prawnik – Adwokat dr Mariusz Olężałek podczas świadczenia pomocy i udzielania porad gwarantuje między innymi:

zaangażowanie w każdą sprawę i stały kontakt z klientem – zarówno osobisty, jak i przy pomocy środków komunikacji na odległość,

znajomość aktualnych przepisów związanych z prowadzoną pracą i ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

rzetelność w prowadzeniu różnego rodzaju spraw i poszanowane zasad etyki oraz tajemnicy zawodowej,

uprzednią możliwość zapoznania się z treścią pism wnoszonych do sądów, organów ścigania oraz innych instytucji.

Do siedziby naszej Kancelarii Adwokackiej w Łodzi zapraszamy zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców czy partnerów spółek osobowych i kapitałowych.

 • Reus non tenetur loqui contra se

  Oskarżony nie jest zobowiązany zeznawać przeciw sobie (art. 175 § 1 KPK i art. 183 § 1 KPK)
 • Accusare nemo se debet

  Nikt nie musi oskarżać samego siebie (art. 74 § 1 KPK)
 • Facientes et consentientes pari poena plectuntur

  Na sprawców i wspólników nakłada się równą karę (art. 19 § 1 KK)
 • Ius et furi dicitur

  Nawet złodziejowi należy się sprawiedliwość przed sądem (art. 6 KPK)
 • Mater semper certa est, pater est, quem nuptiae demonstrant

  Matka jest zawsze pewna, ojcem jest ten, na kogo wskazuje małżeństwo (art. 62 KRiO)
 • Usura non natura pervenit, sed iure percipitur

  Odsetki nie wynikają z natury, ale nabywa się je z mocy prawa (art. 359 KC)
 • Nullum crimen sine lege

  Nie ma przestępstwa bez ustawy (art. 1 § 1 KK)
 • Multiplicata transgressione crescat poena inflictio

  Przy powtórnym złamaniu prawa niech wzrasta wymiar kary (art. 64 KK)

Najlepsze porady eksperckie

0
Udział w konferencjach
2017
Praktyka prawnicza od
0
Godzin zajęć ze studentami

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia Adwokat dr Mariusz Olężałek zawsze dokonuje na pierwszym spotkaniu.

W przeważającej części jest to wynagrodzenie ryczałtowe. Jest ono ściśle określone w umowie poprzez wskazanie konkretnej kwoty za prowadzenie danej sprawy lub wykonanie określonych czynności, które są objęte zakresem zlecenia. Zależy to od nakładu pracy, wagi sprawy, stopnia jej skomplikowania itp.

W sytuacji, gdy nie jest możliwe ustalenie z góry nakładu pracy, stosowane jest wynagrodzenie godzinowe. Umowa wskazuje wówczas stawkę za godzinę pracy prawnika i związane jest to z ewidencjonowaniem wszystkich czynności, jakie wykonuje Kancelaria prawna.

Istnieje również możliwość zawarcia umowy o obsługę stałą – na zasadzie ryczałtowej za wskazany okres trwania obsługi.

Dylematy natury prawnej?

Zacznij pisać, naciśnij Enter aby wyszukać